Home

Glagoljica abeceda

Glagolitic script - Wikipedi

The Cyrillic alphabet (which borrowed some letters from the Glagolitic alphabet) was developed at the Preslav Literary Schooland Ohrid Literary School. The Glagolitic alphabet was preserved only by the clergy of Croatiaand Dalmatia to write Church Slavonicuntil the early 19th century Die glagolitische Schrift oder auch Glagoliza (in slawistischer Schreibweise auch Glagolica; bulgar./mazedon./slowen./russ. glagolica, serbokroat. glagoljica /глагољица, tschech. hlaholice, slowak. hlaholika) ist die älteste slawische Schrift Postoji uglata i obla glagoljica.Abeceda glagoljice ili glagoljska azbuka počinje sa slovomaz AZ je prvo slovoglagoljske azbuke i koristi se za pisanje glasa A. To nam govori daje glagoljica pravi, a ne krnji alfabet. Krnji alfabetkoristi se u semitskim jezicima, a nazvan je tako jer semitskialfabeti nisu koristili vokale

Uglata glagoljica. ×. a, az, 1. b, buki, 2. v, vjedje, 3. g, glagoli, 4. d, dobro, 5. e, jest, 6. ž, živjeti, 7 Glagoljica je najstariji oblik staroslavenskog pisma koji je nastao sredinom 9. vijeka. Autorima ovog pisma smatraju se braća Ćiril i Metodije, bizantski redovnici iz Soluna. Ćiril je na osnovu jezika makedonskih Slavena iz okoline Soluna sastavio prilagođeno pismo i prevodio crkvene knjige. Već početkom 16. vijeka sve je više potiskuje latinica, međutim u nekim hrvatskim krajevima je pod zaštitom Vatikana preživjela sve do 19. stoljeća. Napomena: za prikaz glagoljice teksta. Glagoljica u kamenu. Bašćanska ploča-dragi kamen hrvatskog jezika. Tekst Bašćanske ploče. Tekst Bašćanske ploče sadrži: 1. invokaciju 2. zapis opata Držihe pisan u prvome licu, koji bilježi da je hrvatski kralj Zvonimir v dni svoje darovao svetoj Luciji zemlju (ledinu), te nabraja svjedoke darovanja 3. formulu minacije protiv onih koji bi. 1. Glagoljica je staroslavensko pismo nastalo sredinom 9. st., koje se u hrvatskim krajevima zadržalo sve do 19. st. Autorima ovog pisma smatraju se braća Ćiril i Metod, bizantski redovnici iz Soluna. Ćiril (pravim imenom Konstantin) na osnovi jezika makedonskih Slavena iz okolice Soluna sastavio je prilagođeno pismo i prevodio crkvene knjige Ako želite naučiti glagoljicu, počnite učiti ovdje! Želite naučiti glagoljicu? Odaberite tip glagoljice i počnite učiti

Glagolitische Schrift - Wikipedi

 1. Projekt glagoljica je projekt o glagoljici gdje se pišu stvari u latinici i prevode u glagoljicu i onda se to može prevest natrag i sve to tako
 2. Glagoljica (staroslovenski - sloven - sloviti - govoriti) je pismo koje su slovenski narodi koristili u drugoj polovini 9. veka. U današnjoj nauci prevladava mišljenje da ju je sastavio jedan od slovenskih misionara Ćiril u drugoj polovini 9. veka (oko 863. godine), uz pomoc svog brata Metoda
 3. je 12 apostola i 4 evandeli
 4. glagoljica, uz ćirilicu, jedno od dvaju slavenskih pisama. U slovnoj morfologiji ne pokazuje sličnosti ni s kojim poznatim povijesnim pismom. Azbučnim (fonografskim) ustrojem, grafičkom organizacijom tekstova i ortografijom izravno se oslanja na grčke uzore. Prevladava uvjerenje kako je to najstarije pismo slav. jezika, te kako ju je sred. IX. st. sastavio Konstantin Filozof kao pismo slav. prijevoda grč. liturgijskih tekstova, za potrebe širenja kršćanstva među moravskim Slavenima.
 5. I - jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram - ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj - okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe
 6. Hrvatska glagoljica oblik je glagoljice koji je u hrvatskim zemljama bio prisutan od 11. do 16. stoljeća. Također je poznat kao uglata glagoljica. Obla glagoljica izvorno pripada Bugarskoj - Ohridska književna škola. Obla (bugarskа) glagoljica. azъ myslite šta buky našь jerъ vĕdĕ onъ jery glagolj ǫ: pokoi jerь dobrĕ rьci ĕtъ estъ slovo jo živĕti tvrъdo ju Ʒ ĕlo ukъ.
 7. Translation for: 'glagoljica abeceda' in Croatian->English dictionary. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs

Samo na Jutarnjem o glagoljicu priča, i uči kako je pisati, Siniša Reberski, profesor na Akademiji likovih umjetnost T ablica hrvatske glagoljice Jurja Slovinca (Jurja iz Slavonije) pisana koncem 1390tih u Parizu, na znamenitom sveučilištu Sorboni. Juraj piše Istud alphabetum est chrawaticum (Ovo je hrvatski alfabet!), vidi uokvireno ispod tablice. Vidi Tablica hrvatske galgoljice prema Jurju Slovincu Glagoljica je najstariji oblik staroslavenskog pisma koji je nastao sredinom 9. vijeka. Autorima ovog pisma smatraju se braća Ćiril i Metodije, bizantski redovnici iz Soluna. Ćiril (pravim imenom Konstantin) je na osnovu jezika makedonskih Slavena iz okoline Soluna sastavio prilagođeno pismo i prevodio crkvene knjige. Već početkom 16. vijeka sve je više potiskuje latinica, međutim u nekim hrvatskim krajevima je pod zaštitom Vatikana preživjela sve do 19. stoljeća Izvorno Hrvatsko!Najednostavniji sustav za prevođenje različitih abeceda.Primijer Glagoljica- Latinica! Jedinstveni svjetski i... Jedinstveni svjetski i... Repetitio est mater studiorum Glagoljica uglatastaro hrvatsko pismoFontMonger:Glagoljica UGL staro hrvatsko pismoEugen's Glagoljica uglata1. 0 Tue Oct 24 03:07:16 1995GlagoljicaUGLStaroHrvatskoPismo

Glagoljica tastatura. Über 80% neue Produkte zum Festpreis; Das ist das neue eBay. Finde ‪Taastatur‬! Riesenauswahl an Markenqualität. Folge Deiner Leidenschaft bei eBay Die glagolitische Schrift oder Glagoliza (kroatisch: glagoljica) ist die älteste slawische Schrift, die in der Mitte des 9. Jahrhunderts entwickelt wurde und im slawischen Raum bis zum 16. Jahrhundert verwendet wurde, bis sie schließlich von der lateinischen Schrift abgelöst wurde (kroatisch: latinica. 3. T eorije o post ank u glagoljice O post ank u glagoljice ima r azno vr snih t eorija. P o vjesni arima je poznat o ok o etrdese tak r azli itih t eorija, a nek e su jo $ uvijek u post ank u. 7 Odakle po tje e glagoljica i tk o ju je izumio, nije jasno

GLAGOLJICA I LATINICA Abeceda glagoljice ili glagoljska

Glagoljica je najstarije slavensko pismo čiji se nastanak vezuje uz misionarski rad braće Ćirila i Metoda. Njih je bizantski car 863. g. poslao u Moravsku da tamo šire kršćansku vjeru među slavenskim pučanstvom. Tada su Sveta braća odlučila prevesti bogoslužne knjige na staroslavenski jezik koji je bio razumljiv ondašnjem pučanstvu. Kako se riječi tog jezika nisu mogle pisati ni. Glagoljica ilatinica su pisama Hrvata. Postoji uglata i obla glagoljica.Abeceda glagoljice ili glagoljska azbuka počinje sa slovomaz AZ je prvo slovoglagoljske azbuke i koristi se za pisanje glasa A. To nam govori daje glagoljica pravi, a ne krnji alfabet. Krnji alfabetkoristi se u semitskim jezicima, a nazvan je tako jer semitskialfabeti nisu. Results for: glagoljica abeceda. Croatian French; abeceda: alphabet: Translations: 1 - 1 / 1. Your Recent Searches . EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it.

Projekt Zabavna glagoljica Objavljeno 16. svibnja 2016. autor mhublin. Ovdje su materijali potrebni za izradu karte glagoljskih spomenika, memorijskih kartica glagoljskih spomenika, slagalice glagoljskih spomenika, osmosmjerke na glagoljici, glagoljske slovarice ili plakata na temu Zanimljivosti o glagoljici. Obavezno pogledajte upute za projekt u kojima ćete pronaći što je. Glagolji čna se azbuka sastoji od 38 grafema ili znakova, a današnja hrvatska abeceda od 30. Staroslavenski jezik, za koji je glagoljica i sastavljena, imao je nešto druga čiji glasovni sustav od današnjeg hrvatskog jezika. U glagoljici nisu postojali posebni znakovi za brojeve nego su isti znakovi ozna čavali i slova i brojeve, ako je znak imao to čku sa svake strane ili ligaturu iznad.

Glagoljica je fonološko pismo sastavljeno u drugoj polovici 9. stoljeća za Slavene u Moravskoj za koje su stručnjaci složni da je djelo jednog čovjeka Konstantina Ćirila. Dobila je ime po četvrtom slovu 'glagolu', što znači 'govoriti'. Glagoljica je pismo kojim su se služili Hrvati, ali i drugi slavenski narodi (koristila se u Moravskoj, Češkoj, Panoniji, Bugarskoj. Glagoljica Slova Glagoljica Font Glagoljica Hrvatska Glagoljica Abeceda Glagolitic Script Glagolitic Alphabet Byzantine Alphabet Grcka Slova Old Church Slavonic Alphabet Croatian Alphabet Letters Uglata Glagoljica Cirilica I Glagoljica Slavic Alphabet Letters Serbian Alphabet Letters Cursive Glagolitic Cirilica Pismo Croatian Language Alphabet. The Glagolitic script (/ ˌɡlæɡəˈlɪtɪk /, Ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹⱌⰰ Glagolitsa; Bulgarian: Глаголица Glagolitsa) is the oldest known Slavic alphabet. It is generally agreed to have been created in the 9th century by Saint Cyril, a monk from Thessaloniki

glagoljica ima isti znak za e i je, dok ćirilica ima dva znaka; isto tako, glagoljica ima jedan znak za ja i d; glagoljica ima tri znaka za i, ćirilica — dva; glagoljica ima naročiti znak za umekšano g u grčkim riječima, staroslavenska ćirilica ga nema. Ipak, među njima ima i mnogo sličnosti. Glagoljica se nalazi u staroslovenskim spomenicima sa najstarijim jezikom (kao što je. Opomba: članek vsebuje posebne znake.. Glagólica je pisava, ki si jo je za pisanje v slovanskih jezikih v 9. stoletju izmislil Ciril (s pravim imenom Konstantin), ko je skupaj z bratom Metodom začel širiti krščansko vero med Slovani na Balkanskem polotoku.Podlaga pisave so bila narečja makedonskih Slovanov iz okolice Soluna.Ime izvira iz staroslovanske besede »glagolati« (slovensko. GLAGOLJICA, OBLA I UGLATA (HRVATSKA) (prema J. Hammu) imena slova obla glagoljica uglata glagoljica brojevna vrijednost transliteracija čita se kao 1. azЪ а a 1 a a 2. buky б b 2 b b 3. vȇdi в v 3 v v 4. glagoljƍ г g 4 g g 5. dobrȇ д d 5 d d 6. еestЬ e 6 e e 7. ж živȇti ž 7 ž ž 8. dzȇlo ѕ ѕ 8 Ӡ dz 9. zemlji з z 9 z z 10. iže й y 10 ï i/ji ili j 11. иi i 20 i 12.

Glagoljica / Staroslavenski institu

Tablica hrvatskog glagoljaškog pisma kako ju je zapisao Juraj Slovinac (Juraj iz Slavonije, George d'Esclavonie), rukopisom, koncem 1390-ih u Parizu, na čuvenom sveučilištu Sorbonne. Juraj je napisao Istud alphabetum est chrawaticum (Ovo je hrvatska abeceda!), vidjeti okvir u dnu tablice. Broj iznad slova Jus je 5000, a ne 4000, budući da se 5 u to vrijeme pisalo slično onome kako se danas piše 4 (informacija Darija Tikulina iz Zadra) Kasnije je ta riječ uzeta za označavanje cijelog niza pojmova kao što su čitati, govoriti, čitati glagoljicu, služiti misu na glagoljici, govoriti crkvenoslavenski (glagoljati). Iz tih pojmova proizašao je i sam naziv za pismo - GLAGOLJICA. Zbog toga su i svećenici, koji su služili misu na crkvenoslavenskom jeziku i čitali iz glagoljskih knjiga, dobili naziv od naroda - GLAGOLJAŠI. Slovo GLAGOLJU bilo je prilično razvedeno, imalo je dva zatvorena prostora za koje se. Staroslovenski jezik i glagoljica (RTS Obrazovno-naučni program - Zvanični kanal) Lekcije staroslovenskog jezika (Univerzitet u Teksasu, engleski jezik) Gramatika staroslovenskog jezika; Prilozi za crkvenoslovenski jezik (Bogoslovski fakultet u Beogradu) Biblija na crkvenoslavenskom jeziku - ruske redakcije (Vikizvornik), , Slovenská abeceda (resp. slovenské písmo) je abeceda (resp. písmo), ktorá sa používa na zápis slovenčiny.. Pozostáva zo 46 písmen, ktoré sú . jednoduché.

Glagoljica - Wikipedi

Kategorije: Hrvatski jezik | Književnost | Zbirka | Hrvatski jezik | Listići. Ime pisca: (pripremila) Zbornica. Naslov djela: Abeceda. Knj. vrsta: pjesma. Sada kada ste naučili sva slova abecede možete čitati pjesme, priče, bajke... U drugom polugodištu prvog razreda učenici su svladali sva tiskana slova, te naučili cijelu abecedu Glagoljica je fonološko pismo sastavljeno u drugoj polovici 9. stoljeća za Slavene u Moravskoj za koje su stručnjaci složni da je djelo jednog čovjeka Konstantina Ćirila. Dobila je ime po četvrtom slovu 'glagolu', što znači 'govoriti'. Glagoljica je pismo kojim su se služili Hrvati, ali i drugi slavenski narodi (koristila se u Moravskoj, Češkoj, Panoniji, Bugarskoj, Makedoniji, Bosni, Rusiji, Hrvatskoj). U 12. stoljeću glagoljica je izišla iz upotrebe u većini.

Glagoljica je staroslavensko pismo nastalo sredinom 9. st., koje se u hrvatskim krajevima zadržalo sve do 19. st. Već početkom 16. st. sve je više potiskuje latinica. Autorima ovog pisma smatraju se braća Ćiril (Konstantin) i Metod, bizantski redovnici iz Soluna. Zadatak: · Pokušaj glagoljicom napisati svoje ime i prezime Glagoljična se azbuka sastoji od 38 grafema ili znakova, a današnja hrvatska abeceda od 30. Starohrvatski jezik, za koji je glagoljica i sastavljena, imao je nešto drugačiji glasovni sustav od današnjeg hrvatskog jezika. U glagoljici nisu postojali posebni znakovi za brojeve nego su isti znakovi označavali i slova i brojeve, ako je znak imao točku sa svake strane ili ligaturu iznad, označavao je broj Što je glagoljica? Glagoljica je staroslavensko pismo nastalo sredinom 9. st., koje se u hrvatskimkrajevima zadržalo sve do 19. st. Već početkom 16. st. sve je više potiskuje latinica. Autorima ovog pisma smatraju se braća Ćiril i Metod, bizantski redovnici iz Soluna. Ćiril (pravim imenom Konstantin) na osnovi jezika makedonskih Slavena iz okolice Soluna sastavio je prilagođeno pismo [ Jednoručna i dvoručna abeceda upotrebljavaju se samo za osobna imena i pojmove za koje nema dogovorenoga znaka u hrvatskome znakovnom jeziku. Hrvatska latinica ima 27 jednoslova i 3 dvoslova (dž, lj, nj). Slova mogu biti velika i mala, tiskana i pisana. Tiskana slova upotrebljavaju se u strojnome zapisu i u rukom pisanome zapisu, a pisana. Glagoljična se azbuka sastoji od 38 grafema ili znakova, a današnja hrvatska abeceda od 30. Staroslavenski jezik, za koji je glagoljica i sastavljena, imao je nešto drugačiji glasovni sustav od današnjeg hrvatskog jezika U glagoljici nisu postojali posebni znakovi za brojeve nego su isti znakovi označavali i slova i brojeve, ako je znak imao točku sa svake strane ili ligaturu iznad, označavao je broj. Glagoljica u Zagrebačkoj katedrali Rasprostranjenost Glagoljica se javlja u.

glagoljica • najstarije slavensko pismo • u 9. stoljeću sastavio ju je Konstantin (Ćiril) • glagoljička abeceda zove se azbuka • danas se više ne koristi • u Hrvatskoj nije u uporabi od sredine 19. stoljeća • postoje obla i uglata glagoljica • Hrvati su se služili uglatom glagoljicom • drugo slavensko pismo • u 12. stoljeću sastavili su ju Konstantinovi (Ćirilovi. Glagoljica i latinica na znakovima u Posušju! Ponedjeljak, 18.03.2019., 12:42. Ponedjeljak, 18.03.2019., 12:42. Neobični dvojezični saobraćajni znakovi osvanuli su u Posušju. Na njima su nazivi naselja ispisani latinicom i glagoljicom Transliteracija: Arebica | Ćirilica | Bosančica | Glagoljica. Transliteration of medieval scripts of few Balkan countries, especially Republic Bosnia and Hercegovina. Transliterate from Latin to Arebica, Bosanscica, Cirilica and Glagoljica scripts. Work in progress.. Izaberite font: Latinica | Epistula croatica | Krčka notarska škola | Misal DPG. Dragi prijatelji glagoljice U okviru niže možete hrvatskom glagoljicom upisati bilo koje štivo, i na taj način vježbati Glagoljica i starohrvatski u bogoslužju - interaktivna vježba. Zanimljiva interaktivna vježba za vjeronauk na temu glagoljice i starohrvatskog jezika u bogoslužju. Zdatak pogoditi je li ponuđeni pojam točan ili ne. Pojmovi se pojavljuju velikom brzinom

Glagoljica •Prije 12. vijeka je u Bosni stigla glagoljica iz Makedonije •Glagoljica je staroslavensko pismo nastalo sredinom 9. vijeka. Autorima ovog pisma smatraju se braća Ćiril i Metodije, bizantski redovnici iz Soluna. Ćiril (pravim imenom konstantin) je na osnovu jezika makedonskih slavena iz okoline soluna sastavio prilagođeno pismo i prevodio crkvene knjige. •Glagoljica ima. Glagoljica pamtilica. Igra u kojoj se povezujete glagoljska i latinična slova. Igra je nastala sa svrhom da nauči ljude glagoljicu. Moguće je prepoznati koja slova se trebaju povezati s pomoću boja, a 22 quotes have been tagged as glagoljica: Jasna Horvat: 'Glagoljičko pismo započinje simbolom: Az.Az je znak kojim se označuje slovo A, broj jedan..

WeightMedium (normal) WidthMedium (normal) Width typeNormal. Mac styleBold. DirectionOnly strongly left to right glyphs + contains neutrals. Pattern natureRegular. PostureUpright. Stroke weightBook, text, regular, etc. PitchNot monospaced Glagoljica je misionarsko pismo koje poznaje svoga autora, a to je Konstantin Ćiril, i čije svako slovo svjedoči ono što svjedoči i cijeli sustav, a to je kršćanska vjera. Konstantin je zajedno s bratom Metodom postavio temelje slavenske kulture, slavenske pismenosti i književnosti, a zajedničkim imenom zovemo ih svetom braćom, naglasila je Lukić. Ćirilometodska baština na. Bosančica ili Bosanska ćirilica je autentično i posebno pismo nastalo u srednjovjekovnoj Bosni i okolnim krajevima. [1] Do sada najuravnoteženiji prikaz bosančice je dao paleograf Vladimir Mošin, koji razlikuje tri centra zračenja u nastanku bosančice, ili zapadne ćirilice, što je najčešće moderno ime: . humsko-dukljanski prostor; područje Dubrovnik Glagoljica je staroslavensko pismo kojeg su Hrvati koristili od IX. do XIX. stoljeća. Glagoljica je bila narodno pismo. U liturgiji se glagoljica rabila u krajevima koji su bili pod utjecajem Bizanta, a dijelovi pod utjecajem Rima rabili su latinicu i latinski jezik. O dolasku glagoljice ima više teorija. Najčešće se navodi da su. Glagoljica ili glagolјsko pismo je prva slavenska abeceda (azbuka) koja je imala 41 slovo. Glagoljicu je stvorio Sv. Kiril, uz pomoć svoga brata Sv. Metoda, prije odlaska u Moravsku misiju 863. godine za prevođenje Biblije i drugih knjiga na slavenske jezike. Azbuka je dobila ime po staroslavenskoj riječi глаголъ što znači riječ. Na staroslavenskom se koristi riječ.

Projekt Glagoljamo 2018./2019. DOPISUJEMO SE NA GLAGOLJICI! VIŠE O PROJEKTU Arebica (ili arabica, ostali nazivi: matufovača, matufovica, mektebica) jeste specifično bosansko pismo (kao što je i bosančica).Praksa pisanja araim pismom bila je prisutna kod svih muslimanskih naroda, a sada arai alfabet čini drugim pismom po korištenosti na svijetu

70 best images about Glagolitic / Glagoljica on Pinterest

Hrvatska glagoljica. O izložbi; O projektu; Umjesto pogovora; Izjava o pristupačnosti; Izjava o pristupačnosti; Hrvatski. Engleski Početna / Slovimo glagoljicom / Glagoljska početnica / Učim pisati glagoljicu. Učim pisati glagoljicu. U videozapisu prikazana je simulacija pravilnog pisanja glagoljičkih slova. Grafički je prikazan, odnosno animiran redoslijed i smjer povlačenja. Glagoljica, Hrvatske glagoljske knjige, Glagoljica Dan hrvatske glagoljice 22. 2., Neodoljiva glagoljica; Sveti Ćiril i Metod - hrvatska glagoljaška misa Hrvatsko glagoljaštvo, Hrvatski glagoljski brevijari, Drugi beramski brevijar; Hrvatska glagoljička baština, Glagoljski 'Žgombićev zbornik analiza www.Zigh.at, njegove teme (ZIGH, glagoljica abeceda prijevod, Tome Bedenik) i glavni konkurenti (croatianhistory.net, hrvatskenovine.at, volksgruppen.orf.at - Choco Heraldika Krčki knezovi Frankopani i Choco glagoljica/abeceda (oboje suradnja s Heraldic.Art iz Rijeke), dobitnik certifikata Dar iz Krka za 2016. - bronza za pakiranje čokolade Teslate (design Boris Ljubićič

Izraz glagoljica dolazi od slavenskog izraza glagol, što znači riječ, i glagolat, što znači govoriti, zboriti, reći. U tom smislu često se rabi u slavenskim varijantama Svetih pisama. U suvremenoj uporabi među Hrvatima koji rabe rimsko-slavenski obred, glagoljati znači slaviti rimsko-slavenski obred. Glagoljica je stoga, prvenstveno naziv za alfabet, a ne za liturgijski jezik. U. File:Glagoljica Az.svg. Aus Wikimedia Commons, dem freien Medienarchiv. Zur Navigation springen Zur Suche springen. Datei; Dateiversionen; Dateiverwendung; Globale Dateiverwendung; Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 400 × 440 Pixel. Weitere Auflösungen: 218 × 240 Pixel | 436 × 480 Pixel | 545 × 600 Pixel | 698 × 768 Pixel | 931 × 1.024 Pixel. Originaldatei ‎ (SVG-Datei.

Da bi glagoljica privukla pozornost što većeg broja ljudi, potrebno joj je pristupiti na način kako to čine velike tvrtke prilikom promoviranja vlastitih proizvoda ili usluga. Redefiniranjem vrijednosti koju je glagoljica imala u prošlosti i njenom modernizacijom može je se približiti čovjeku u 21. stoljeću. Ovaj rad objašnjava povezanost brenda i glagoljice te kroz projekt Fabule. File:Glagoljica Buki.svg. From Wikimedia Commons, the free media repository. Jump to navigation Jump to search. File; File history; File usage on Commons ; File usage on other wikis; Size of this PNG preview of this SVG file: 400 × 410 pixels. Other resolutions: 234 × 240 pixels | 468 × 480 pixels | 585 × 600 pixels | 749 × 768 pixels | 999 × 1,024 pixels. Original file ‎ (SVG file. Slova, abeceda, grafem. Vaša čudesna igra u staklu, osim Tifanny replika, nastavila se i u autorskom radu. I danas se sjećam vaše izložbe Svjetlost glagoljice koja je bila postavljena u Muzeju Grada Rijeke. U izradi tih eksponata služili ste se sasvim drugom tehnikom, zašto baš glagoljica? - Slova, abeceda, grafem, česta su tema autorskih odabira. U nastojanju da se predstavimo.

GLAGOLJICA I LATINICA Abeceda glagoljice ili glagoljska azbuka, uglata i obla glagoljica, KOLIKO ABECEDA IMA SLOVA Abeceda engleska i engleski stihovi, KOLIKO ALKOHOL OSTAJE U KRVI i u organizmu, lijek za mamurluk - alkohol izreke, Pogledajte kako ovim curama stoje tetovaže. Godine 1939. U projektu su sudjelovali učenici IV. širi se po cijeloj Hrvatskoj , gdje se nekada pisala . Ključne. Riječ: abeceda. Prijevodi, sinonimi, statistika, gramatika - dictionaries24.co Mi prikupljaju podatke o više od 262,964 s ključnim riječima. Fabula-croatica.com web stranice je pronašao u rezultatima pretraživanja 23 puta za 22 riječi (neko upite pretraživanja postoje dva ili više linkova koji upućuju na web stranicama).Ova omogućuje izvođenje analiza ključnih riječi u dubini, dobili zanimljive uvide, istraživanje konkurencije

Mala škola glagoljice - SlideShar

Kurzivna glagoljica

Glagolitic Alphabet - Glagoljica. Let us look back at the 9th century, when the first Slavic alphabet is believed to be invented. Its creators were probably St Cyril and his brother St Methodius, who used the new writing system to translate the Bible into Old Slavic. Old Slavic or Old Church Slavonic was the first Slavic literary language and was supposed to become the lingua franca of all. Azbuka (az i buki - naziv prva dva slova u poretku) je glagoljička i stara ćirilična abeceda. Nazivi slova predstavljaju riječi koje tvore dugu mnemotehničku rečenicu azъ buky vĕdĕ glagoljǫ dobrĕ jestъ živĕtĕ - ja slova znajući govorim dobro je živjeti.... Glagoljski Codex Zographensis (10-11. stoljeće, Bugarska) Glagoljica i ćirilica su usko povezane - dijele. muzej glagoljica. vladimir markov 2017. zabavno edukativna memory igra glagoljica - latinica brzo uČenje glagoljice memory postupkom zabavno i uČinkovito. idealan poklon hrvatski suvenir jedinstveni svjetski patent cijena 100 kn dostava poŠtom.

Latinica u Glagoljicu - Filozofski fakulte

glagoljica Hrvatska enciklopedij

Glagoljica.h

- Glagoljica je misionarsko pismo koje poznaje svoga autora, a to je Konstantin Ćiril, i čije svako slovo svjedoči ono što svjedoči i cijeli sustav, a to je kršćanska vjera. Konstantin je zajedno s bratom Metodom postavio temelje s lavenske kulture, slavenske pismenosti i književnosti, a zajedničkim imenom zovemo ih svetom braćom - naglasila je Lukić. Ćirilometodska baština na. Singular Plural; Nominativ: glagoljica: glagoljice: Genitiv: glagoljice: glagoljica: Dativ: glagoljici: glagoljicama: Akkusativ: glagoljicu: glagoljice: Lokativ. a) obla b) šiljasta c) pravokutna d) uglata e) trokutasta f) mala 7) Koje je najstarije pismo i kako se zove njegova abeceda a) ćirilica b) glagoljica c) latinica d) alfabet e) abeceda f) azbuka 8) Koji kralj je darovao zemljiše i kojoj crkvi ? a) Tomislav b) Zvonimir c) Trpimir d) Crkvi sv. Lucije e) Crkvi sv. Lovre f) Crkvi sv. Ivana 9) Oko koje godine je pronađena Bašćanska ploča i.

Glagoljica je smišljena kao carigradski, vizantijski i pravoslavni projekat, radi širenja hrišćanstva među Slovenima. KO JE UKRAO ĆIRILICU? NEDAVNO je i u katoličkom Glasu koncila u franjevačkom stilu, o glagoljici i hrvatskoj ćirilici govorila dr Marinka Šimić sa Staroslavenskog instituta u Zagrebu. - Prema koncepciji filologije 19. stoleća, čije posledice osećamo do. Abeceda‎ (33 P) Arao pismo‎ (2 P) Ć Ćirilica‎ (1 K, 41 P) G Glagoljica‎ (6 P) Grčki alfabet‎ (25 P) H Hebrejski alfabet‎ (1 K, 23 P) I Izumitelji pisma‎ (5 P) K Kaligrafija‎ (3 K, 3 P) Kinesko pismo‎ (3 K, 6 P) L Latinica‎ (2 K, 2 P) N Nedešifrirana pisma‎ (1 P) T Taktilna pisma‎ (1 P) Stranice u kategoriji Pisma Prikazano je 47 stranica od ukupno 47 u ovoj. Abeceda (abuka) i Očenaš latinicom i glagoljicom u zapisu Jurja iz Slavonije, glagoljaša i profesor na pariškoj Sorboni oko 1400. koji je svoje francuske kolege učio glagoljsko pismo. Glagoljica se zadržala u hrvatskim krajevima sve do početka 20. stoljeća, ona je spomenička baština koja prožima kulture i civilizacije, ona je znak planetarnog zajedništva i života baš kao što je. Latinica u ćirilicu / online konverter slova po UTF-8 kodnom rasporedu; konvertor za prevod sa kirilica, online konverzija za copy/past Abeceda. standard set of letters. non-empty set of symbols or letters in computer science and mathematical logic. The alphabets may be the same, but it' s an entirely originaI Ianguage. Abeceda je ista, ali to je potpuno originalan jezik. Copy to clipboard; Details / edit; Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. írás. The set of letters used when writing in a language. (computer.

Primjer dvoručne abecede hrvatskog znakovnog jezikaLeksikon hrvatske glagoljiceOsnove strojarstvaT-Portal WebogradGlagoljica / Staroslavenski institut

B. 1. Drugo slovo hrvatske i drugih latiničnih abeceda. U glagoljici, bugarsko-makedonskoj i hrvatskoj, odgovara mu slovo , koje je na drugome mjestu u glagoljičkoj azbuci; osim glasa [b], označava i brojevnu vrijednost 2.Zove se buky, bukъvi.U ćiriličnim azbukama slovo В nalazi se na trećem mjestu, bilježi glasovnu vrijednost [v] i brojevnu vrijednost 2 (u starocrkvenoslavenskoj. Abeceda ili alfabet je skup standardiziranih slova - osnovnih simbola za pisanje - koji približno predstavljaju glas ili fonem u nekom od živih ili mrtvih jezika. Novi!!: Glagoljica i Abeceda · Vidi više » Armenij Glagoljica je staroslavensko pismo. Današnji sustav znakova nazivamo abeceda, a u glagoljici se nazivao azbuka. Azbuka je dobila ime prema prva dva slova u glagoljici: a = AZ, i b = BUKY. Za razliku od abecede, slova azbuke nisu bila isto poredana i bilo ih je čak 38. Posebni znakovi za brojeve nisu postojali, već su neka slova predstavljala brojeve ako im se dopisala točka. Glagoljica se. Glagoljična se azbuka sastoji od 38 grafema ili znakova[3], a današnja hrvatska abeceda od 30. Staroslavenski jezik, za koji je glagoljica i sastavljena, imao je nešto drugačiji glasovni sustav od današenjg hrvatskog jezika. U glagoljici nisu postojali posebni znakovi za brojeve nego su isti znakovi označavali i slova i brojeve, ako je znak imao točku sa svake strane ili ligaturu iznad. Glagoljica je dakle obuhvaćala Liku, abeceda prema slovima A, B, C; alfabet prema alfa i beta tako je i naziv glagoljska azbuka nastao od početnih slova azъ i buky. Dokaz da je azbuka postojala vidi se iz Münchenskog abecedarija iz 11. st. koji se danas čuva u Münchenu. Predstavlja pergamenu na kojoj je ispod ćirilske ispisana i glagoljska azbuka s trideset devet slova. Za.

 • Nachrichten für anfänger.
 • Infrarot Sender selber bauen.
 • Beste Yoga Studios Deutschland.
 • Honig Marinade Hähnchen.
 • Leistungssport Erörterung.
 • Kabutops Moveset.
 • L'amitie franco allemande klausur.
 • Thirsted over Deutsch.
 • Uni Jena Medizin AdH.
 • Jerry Lewis YouTube.
 • Jump4All Ladenburg.
 • Auditive Merkfähigkeit.
 • Reverse phone lookup Germany.
 • Yoga Retreat Deutschland September 2020.
 • Sonoff Touch EU.
 • Einreise Thailand Formular.
 • Schwäbisch Gmünd Kreis.
 • Toller Welpen.
 • 5 KSchG.
 • Club names.
 • Jungs 14.
 • BAK Arbeitsplatzbeschreibung.
 • Raspberry Pi OS SSH aktivieren.
 • Let,'' make übungen.
 • Kapukine pokemon.
 • Hotel Schild Wien telefonnummer.
 • Interessantes zu Primzahlen.
 • Anonymverfügung verloren.
 • Plastiktüten Verbot 2020 Gesetz.
 • Forwarder gebraucht Schweiz.
 • EBay Kleinanzeigen Harztor.
 • OneDrive anmelden.
 • Google Play PayPal abgelehnt.
 • How I Met Your Mother Staffel 7 Folge 19.
 • Herkules Kompressor Twenty Bedienungsanleitung.
 • Durchschlagspannung Kondensator berechnen.
 • Konzentrische Kreise Photoshop.
 • Die bayerische geschäftsführung.
 • Donauturm logo.
 • Autohändler verweigert Gewährleistung.
 • Sonos Beam Saturn.